Wie zijn wij?

Wie zijn de stichters?

Hilde Bomans, Luc Bosschem, Nathalie Callier, Andre Cardon, Roland Danneels, Koen De Bleeckere, Geert De Geytere, Paul Gielen, Eric Pieters, Alex Stevens, Bea Vande Gehuchte, Ludo Verdonck, Etienne Vertriest.


Wat is het doel van de vzw?

Art 3 van de statuten van de vzw bepaalt :’de vzw heeft als doel het tijdelijk of definitief verwerven van kunstwerken, om deze te plaatsen in de publieke ruimte in Nazareth (pleinen en straten, gronden en gebouwen die door hun aard en ligging een publiek karakter hebben) en bij uitbreiding het inrichten van culturele activiteiten met voorgaande gelieerd, alsook het verzamelen van fondsen om deze doelstellingen te verwezenlijken.’
De vzw wil dus kunstwerken aankopen om deze aan de gemeente te schenken. De nodige financiële middelen hiertoe zullen wij trachten te verzamelen door het verwerven van giften,sponsoring en mogelijks een gemeentelijke  toelage.